Địa chỉ: huyện Đăk Đoa - Gia Lai
 • Lê Thị Thu Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu phó
  • Điện thoại:
   0914097000
  • Email:
   le.huong2505@gmail.com
 • Quảng Thị Thanh Mai
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0982224146
  • Email:
   quangthithanhmai@gmail.com